විස්සයි විස්ස පිටියේ සුපිරි දවාගැනීම (VIDEO)

ක්‍රිකට් ලෝකයේ සුපිරි සිදුවීම් අතරට එක්වූ නවතම අවස්ථාව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබෙනවා. එහි දැක්වෙන්නේ.

Serena Williams’s pregnancy is confirmed

World number two Serena Williams is pregnant and due in the autumn, her representative has.

Sanga to debut as commentator

The International Cricket Council (ICC) on Tuesday announced a stellar line up of commentators as.

Sri Lanka in ideal build up for 2017 ICC Champions Trophy countdown

Sri Lanka’s build up for the 2017 ICC Champions Trophy to be held in England.

Spin legend Muralitharan to be inducted to ICC Hall of Fame

Former Spin-wizard Muttiah Muralitharan will officially be inducted in to the ICC Hall of Fame.

Sri Lanka Cricket makes record profit of Rs. 400 million

Sri Lanka Cricket (SLC) President Thilanga Sumathipala revealed that Sri Lanka Cricket’s present administration has.